خوش آمدید

سالمندی، موهبتی الهی است و سالمند اگر چه خسته ی راه است، ولی تجربه ی گرانبهایش، از بزرگ ترین گنجینه هاست ...
شهرک اکباتان -بلوک ب1 -جنب ورودی 12- انجمن حامیان سلامت سالمندان
021-44670999
©2017 Salmand, All Right Reserved